همایش شرکت سیالات حفاری پارس در مارینا پارک هتل برگزار شد

همایش شرکت سیالات حفاری پارس در مارینا پارک هتل برگزار شد به گزارش روابط عمومی مارینا پارک هتل ، 50 تن از اعضای شرکت سیالات حفاری پارس  در سالن کامتینا مارینا پارک هتل  در همایش این شرکت حضور به هم رساندند.این همایش طی سه روز من باب اهداف شرکت در سالن چند منظوره ی هتل صورت گرفت .
تاریخ درج: 10 مهر 1398