ورود خروج

قوانین

1- استعمال دخانیات در اتاق ها و اماکن داخلی هتل ممنوع میباشد.
2- درب بالکن ها قابل باز کردن نمی باشد.
3- ساعت تحویل اتاق 00: 14 و ساعت تخلیه اتاق 00 : 12 و بعد از ساعت 12 مبلغ نیم شارژ به حساب مسافر تعلق میگیرد.
4- در اتاق های دو تخته نهایتاٌ  یک سرویس اضافه می توان اضافه کرد .
5- به یک کودک زیر پنج سال هزینه ای اعم از سرویس اضافه، صبحانه و ناهار تعلق نخواهد گرفت .
6- در صورت داشتن دو فرزند زیر  پنج سال هزینه یک فرزند محاسبه و دریافت خواهد شد.
7- کودکان بالای پنج سال بزرگسال حساب شده و همانند هزینه بزرگسالان  برایشان محاسبه و دریافت خواهد شد.
8- داخل سوییت های یک خوابه میتوان دو سرویس اضافه کرد در صورتی که نفر چهارم زیر 15 سال باشد .
9- اتاق های استاندارد، سینگل و با ظرفیت یک نفر می باشند.
10- امکان واگذاری دو اتاق استاندارد در کنار هم وجود ندارد.
11-ورود کودکان زیر پنج سال به استخر ممنوع می باشد.
12- درخواست کنسلی اتاق خارج از ایام پیک هتل تا 72 ساعت قابل کنسل کردن می باشد و تا 48 ساعت قبل از ورود مهمان هزینه یک شب اقامت به عنوان جریمه محاسبه و دریافت خواهد شد و کمتر از 48 ساعت کل مبلغ شبهای اقامت محاسبه و دریافت و هیچگونه وجهی عودت نمی گردد.