• جایزه بهترین عملکرد مدیریت از جامعه تحقیقات کیفیت اروپایی- بلژیک
  جایزه بهترین عملکرد مدیریت از جامعه تحقیقات کیفیت اروپایی- بلژیک تاریخ اخذ : 1395/10/24
 • تندیس و گواهینامه طلایی مدیریت جامع کیفیت از سوئیس
  تندیس و گواهینامه طلایی مدیریت جامع کیفیت از سوئیس تاریخ اخذ : 1391/12/20
 • جایزه رهبران برتر کسب و کار آسیا،شمال آفریقا و خاورمیانه مدیریت مارینا پارک هت
  جایزه رهبران برتر کسب و کار آسیا،شمال آفریقا و خاورمیانه مدیریت مارینا پارک هت تاریخ اخذ : 1394/10/08
 • جایزه شعف مشتری از انگلستان
  جایزه شعف مشتری از انگلستان تاریخ اخذ : 1392/08/16