هر شب یکی از بازیهای خاطره انگیز و نوستالژیک درکافه باغ استوایی هتل مارینا پارک

هر شب یکی از بازیهای خاطره انگیز و نوستالژیک  درکافه باغ استوایی هتل مارینا پارک
در عصر جدید ، برای جبران فاصله ها و ایجاد دورهمی های صمیمی 

درکافه باغ استوایی هتل مارینا

هر شب یکی از بازیهای خاطره انگیز و نوستالژیک را دوباره باهم، زندگی میکنیم 

منچ و مارپله 
تخته نرد 
دبرنا
دومینو 

و بازیهایی که شما پیشنهاد میدهید.

(البته با چاشنی جایزه )
تاریخ درج: 1 تیر 1398