مارینا پارک هتل میزبان مدیران و بنیانگذاران سازمانها و شرکت های بنام در همایش بین المللی مدیریت به سبک جان مکسول

مارینا پارک هتل میزبان مدیران و بنیانگذاران سازمانها و شرکت های بنام در همایش بین المللی مدیریت به سبک جان مکسول

در تاریخ جمعه هفتم تیرماه 1398 به صورت یک روز کامل در جزیره زیبای کیش "جان مکسول"برای بیش از 1200 مدیر توانمند کشورمان در 4 جلسه 90 دقیقه ای سخنرانی کرد.

او که نویسنده بیش از 70 عنوان کتاب با فروش بیش از 30 میلیون نسخه می باشد،در حوزه رهبری و مدیریت اثربخش و تاثیرگذار با هدف توسعه اقتصاد سازمانها سخنرانی نمود.

موضوعاتی همچون 21 دقیقه پرقدرت در روزهای رهبران قدرتمند، استراتژیهای تبدیل شکست ها به سنگ بنای پیروزی ها،21 ویژگی نقض ناپذیر رهبران ثروت ساز، 21 قانون اساسی و بنیادین رهبری باثبات سازمان، 5 سطح رهبری،5 اصل ارتباطی و اقدام موثر در مدیریت و اجرای تغییر در سازمانها با هدف نتیجه گیری و افزایش بهره وری سازمانی و ...مورد بحث و ارائه قرار گرفت.

در نتیجه حضور در این همایش علاوه بر یادگیری آخرین اصول مدیریت و رهبری سازمانی از مرد شماره 1 مدیریت جهان(از دیدگاه انجمن مدیریت آمریکا و مجلات متعدد معتبر) امکان ایجاد ارتباطات موثر و آشنائی با مدیران کسب و کارهای متعدد و موفق کشور رانیز در پی داشت
مارینا پارک هتل نیز افتخار میزبانی مدیران و رهبرانی را داشت که در این همایش بزرگ حضور داشتند .
به گزارش روابط عمومی مارینا پارک هتل موضوعات کنفرانس به شرح زیر بود:


جلسه اول در مورد 5 سطح هرمی رهبری-توسعه افراد سازمانی به رهبران تاثیرگذار...
دلایلی که کارکنان و دیگران به دنبال شما (رهبر) می آیند چیست؟ آیا چون مجبور هستند؟ آیا چون دوست دارند و علاقه دارند؟ 
آیا به خاطر دلایل و نتایجی که درگذشته به دست آورده اید؟ یا به خاطر آنچه که شما برای رشد و توسعه آنها انجام می دهید؟ و یا به خاطر خودتان و ارزشهایتان و شخصیت خودتان به شما می آیند؟

جان مکسول دراین جلسه 90 دقیقه ای راهکارهایی که رهبران ساخته می شوند و دلایل دنبال کردن آانها از طرف دیگران را با روش های علمی آموزش داد.

در جلسه دوم موضوع زندگی هدفمند و متمرکز را به عنوان کلید موفقیت در زندگی بیان کرد.
هرگاه رهبری اهداف والا ترسیم می کند و به آنها می رسد، شهرت و محبوبیت و رهروان بیشتری پیدا می کند و این موفقیت ریشه در توسعه و افزایش نقاط قوت و کاهش و حداقل سازی نقاط ضعف دارد
نگرش مثبت روحیه مقاومت دربرابر سختی ها و اهمیت ایجاد ارتباط بیشتر درساخت برند رهبری شما اهمیت فوق العاده ای دارد. رهبران موفق همواره در معرض ایده های بیشتر و متنوع تری قرار دارند.
 
علاوه بر تولید ایده های خلاق و نو، عملگرا نیز می باشند و انرژی و تفکر خود را دقیقاً روی 20% از فرآیندهایی می گذارند که 80% بهره وری ایجاد می کند.

در جلسه سوم ایجادتغییرات بنیادین درتفکر و سبک مدیریت، تقویت شیوه های رهبری سازمانی نیز مورد بحٍث قرار گرفت.
مهمترین ویژگی یک رهبر اثربخشی و تاثیرگذاری بر روی دیگران است و عیار رهبری او را عیار و سطح و تعداد رهروان او که تحت تاثیر قرار می گیرند تشکیل می دهد. رهبری 360 درجه در سازمان، 
خانواده و جامعه از اصول اساسی موفقیت فردی و کسب موقعیت ممتاز اجتماعی و ثروت است و مهمترین هدیه او به دیگران تبدیل شدن به الگویی مثال زدنی می باشد .
 
در این میان باید به شدت مراقب باشد که در تله مدیریت تیم به جای رهبری انسان ها نیافتد.
دراین جلسه 90 دقیقه ای اصول و روش های کاربردی تبدیل شدن به رهبری تمام عیار و موفق که علاوه بر الگو بودن و تاثیرگذار بودن سطح عالی از موفقیت و ثروت را نصیب خود می کند آموزش داده شد.

جلسه چهارم: میزگرد «رهبری سازمانی در بازارهای رقابتی و پر فشار» با حضور 8 کارشناس و سخنران خبره ایرانی و دکتر جان مکسول برگزار شد.
دکتر محمد رضا جباری نیز در این همایش شرکت داشت و از برگزاری چنین همایش های پر باری آن هم در جزیره کیش اظهار خرسندی کرد
.تاریخ درج: 7 تیر 1398