سلام بر اسرار تو که سرّ الاسرار عالم است.

سلام بر اسرار تو که سرّ الاسرار عالم است.

کلید غفران ماه رمضان تویی و پلکان عروج در مهمانی الهی .

مناجات امیر مؤمنان را در شبهای تو شنیده ام، از راز و نیاز علی در شب هایت بزرگی تو را فهمیدم، علی خدا را به تو قسم می داد، کسی که همه عالم در شب قدر خدا را به او قسم می دهند. الهی به علیٍّ !!

 

بارالها! مهربانی ات را برای من بگشا، بگذار زیر پر و بال تو آرام بگیرم، ماه شعبان! اینجا سرد است، تاریک است، و من از تاریکی می ترسم، ماه شعبان، بتاب، بتاب بر یخ های زمستانی مان، ماه شعبان!  اینجا کویر است، تشنه ایم، تشنه خدا، پس ببار، ببار به زمین های خشکسالی مان، ما را برای شب قدری بهتر، مهمانی زیباتر، آماده تر کن !

چه زیباست مهمانی الهی، بعضی از اول رجب مهمانند، برخی با تو آغاز کرده اند، و برخی با رمضان، خوشا به حال آنانی که سه ماه مهمان خدایند.

بهترین اعمال ماه شعبان را اینجا بخوانید
از روایات استفاده می‌شود که بهترین دعاها و ذکرها در این ماه استغفار است و هر که هر روز از این ماه هفتاد مرتبه استغفار کند مثل آنست که هفتاد هزار در ماه‌های دیگر استغفار کند.

تاریخ درج: 3 اردیبهشت 1398