ورود خروج

ساعت کار پلاژ و مجموعه ورزش های ساحلی

ساعت کار پلاژ و مجموعه ورزش های ساحلی به اطلاع گردشگران و کیشوندان گرامی می رساند:

ساعت کار پلاژ و مجموعه ورزش های ساحلی آقایان و بانوان از تاریخ 1400/02/23 تا 1400/06/31 بدین شرح  می باشد.
تاریخ درج: 23 اردیبهشت 1400