حضور 75 تن از کارکنان شرکت دارویی عبیدی در ماریناپارک هتل

حضور 75 تن از کارکنان شرکت دارویی عبیدی در ماریناپارک هتل در تاریخ 29 فروردین 98 همایش و سمینار انگیزشی و آموزشی شرکت دارویی دکتر عبیدی در مارینا پارک هتل برگزار شد . که تعدادی از مدیران و کارکنان بخش های مختلف این شرکت در این همایش حضور یافتند .همچنین جلسه ای در همین خصوص در میتینگ روم برگزار شد.
تاریخ درج: 30 فروردین 1398