ورود خروج

جشنواره نوروزی در اسکله تفریحی و کشتی یونانی کیش

جشنواره نوروزی در اسکله تفریحی و کشتی یونانی کیش جشنواره نوروزی کیش که در دو محل اسکله تفریحی و کشتی یونانی برگزار می شود با استقبال فوق العاده ای روبرو شد و برای مسافران بسیار لذت بخش است.
تاریخ درج: 10 فروردین 1398