ورود خروج

ثبت رکورد در رشته کایت بردینگ

ثبت رکورد در رشته کایت بردینگ

این مسافت طی سه ساعت و چهل دقیقه زیر نظر در دبیر کمیته ثبت رکورد جزیره کیش : شایان هنربخش که به وسیله جت اسکی ایشان را اسکورت می کرد صورت پذیرفت .
ورزشکاران ساعت ۱۰:۳۰ از ساحل دامون (جنب بندرگاه جزیره کیش ) پس از آماده سازی تجهیزات در حضور جناب آقای افشارزاده ریس شورای عالی ورزش جزیره کیش ، جناب آقای افشار دوست مدیرعامل موسسه ورزش و تفریخات سالم جزیره و مسئولین هیات ورزش های همگانی جزیره آقای دکتر سعادت و جناب آقای بختیاری ثبت رکورد خود را آغاز نمودند.

ورزشکاران در دریایی مواج با ارتفاع یک متر و نیم و بادی با سرعت ۲۰ نات دل به دریا زده و با طی مسافت ۱۹.۸کیلومتربعدازیکساعتودهدقیقهبهساحلشهرستان ُگرزهجنببندرآفتابرسیدندوپس استراحت کوتاهی در مسیر برگشت با بادی به سرعت ۲۴ نات و طی مسافت ۲۰.۲ کیلومتر به نقطه شروع
خود در ساعت ۱۳:۱۰ مراجعت کردند .
این اولین رکورد ثبت شده در رشته کایت بردینگ جزیره کیش است که به مسافت چهل کیلومتر در چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به ثبت رسید .

  • این اولین رکورد ثبت شده در رشته کایت بردینگ جزیره کیش است که به مسافت چهل کیلومتر در چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به ثبت رسید .
تاریخ درج: 16 بهمن 1397