تکذیب خبر واگذاری جزیره کیش به چینی ها

تکذیب خبر واگذاری جزیره کیش به چینی ها از هفته ی گذشته در شبکه های اجتماعی اخباری با عنوان واگذاری و فروش جزیره کیش و...منتشر شد این خبر کذب محض بود و توسط  افرادی سودجو برای از بین بردن و تخریب فضای سالم اجتماعی  بدون هیچ مدرک و مستندی ایجاد شد ، در این اخبار از واگذاری زمین های کیش به خارجی ها صحبت شده بود که این اخبار به کل دروغی بیش نبود.
منبع این خبر کجا بود؟
این خبر از یک صحبت بی سند و مدرک از دهان یکی از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی در آمد و بلافاصله اثرات منفی و زیانباری در پی داشت لذا از این نماینده محترم و هر شخصی که در جایگاهی حاضر است انتظار می رود در صورت داشتن مستندات اظهارات خود را بیان و اثبات نمایند.
تاریخ درج: 4 اسفند 1397