برگزاری همایش شرکت JTI در مارینا پارک هتل

برگزاری همایش شرکت JTI در مارینا پارک هتل همایش شرکت JTI در مارینا پارک هتل با حضور 32 تن از اعضای این شرکت برگزار خواهد شد.این جلسه در تاریخ 18 و 19 مهر در خصوص اهداف و ارتقای کسب و کار شرکت تشکیل می شود.
تاریخ درج: 17 مهر 1398