برگزاری سمینار شرکت دارو سازی التیام در مارینا پارک هتل

برگزاری سمینار شرکت دارو سازی التیام در مارینا پارک هتل همایش شرکت داروسازی التیام با حضور 180 تن از اعضای این مجموعه در تاریخ 98/7/1 در سالن کامتینا مارینا پارک هتل با هدف ارتقا و پیشبرد اهداف این شرکت برگزار شد.
تاریخ درج: 2 مهر 1398