باز آمد بوی ماه مدرسه

باز آمد بوی ماه مدرسه عرض تبریک روابط عمومی مارینا پارک هتل به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید و ماه مهر ******

سال تحصیلی 98-99 را به همراه خاطراتی خوش برای دانش آموزان و دانش جویان گرامی  آرزومندیم.

تاریخ درج: 31 شهریور 1398