ورود خروج

اجرای برنامه های بین المللی محیط زیستی در کیش

اجرای برنامه های بین المللی محیط زیستی در کیش در این دیدار دکتر مظفری گزارشی از اقدامات انجام شده در جزیره کیش در زمینه حفظ محیط زیست این منطقه آزاد ارائه کرد و اظهار داشتتوجه ویژه به مباحث زیست محیطی به خصوص در حوزه دریایی و در ابعاد بین المللی از محور های کاری سازمان منطقه آزاد کیش است.
تاریخ درج: 21 اسفند 1397