ورود خروج

آمار ورود مسافران در عید نوروز به کیش از مرز 226 هزار نفر گذشت

آمار ورود مسافران در عید نوروز به کیش از مرز 226 هزار نفر گذشت

با وجود شرایط نامناسب جوی درنوروز امسال که ورود گردشگران را از مسیر دریایی با محدودیت های بسیاری مواجه ساخته بود 78 هزار و 996 نفر مسافر و 14 هزار و 521 دستگاه خودرو توسط 714 شناور ولندینگ کرافت وارد جزیره کیش شدند.

همچنین در این ایام  147 هزار و 337 نفر از مسیر هوایی وتوسط یک هزار و 64 پرواز به کیش سفر کردند.

تاریخ درج: 17 فروردین 1398