آغاز پذیرش دانشجو در پردیس بین الملل کیش دانشگاه تهران

آغاز پذیرش دانشجو در پردیس بین الملل کیش دانشگاه تهران به گزارش روابط عمومی مارینا پارک هتل کیش، پردیس دانشگاهی بین المللی  کیش، به عنوان زیرمجموعه ای از دانشگاه تهران از سال 1386 شروع به فعالیت کرد.پردیس بین المللی دانشگاه تهران برای نیم سال اول سال تحصیلی 1398-99 در 41 رشته کارشناسی ارشد و 61 رشته دکتری از طریق بررسی سوابق تحصیلی و مصاحبه دانشجو می پذیرد.
تاریخ درج: 7 خرداد 1398